DEBRA

Firma Debra oferuje systemy siatek bezpieczeństwa do zbiorowej ochrony osób przed upadkiem z wysokości.

Jako jedyni na polskim rynku zadbaliśmy, aby nasze systemy siatek bezpieczeństwa posiadały badania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1263-2 wydanymi przez Politechnikę Ślaską.

Debra dostarcza kompletne zestawy dostosowane do potrzeb klientów na wynajem i sprzedaż.

Languages/języki: English version Wersja polska

 

 


System ochronny NetProtect S

Proponowany system NetProtect - S to jeden z szeregu oferowanych w systemie NetProtect, firmy Debra Piotr Stanik alternatywnych rozwiązań zbiorowego zabezpieczania osób i przedmiotów przed upadkiem z wysokości w stosunku do innych powszechnie stosowanych na budowach jak np. barierki, rusztowania ochronne, itp. Jednak, każde z typów tego systemu, czasami okazuje się, najlepszym z możliwych rozwiązaniem, skutecznego i prostego zabezpieczenia , zwłaszcza w częstych sytuacjach występujących przy pracach stanu surowego jak np. przy wylewaniu stropów.

System NetProtect - S może zabezpieczać przed upadkiem tylko osoby i wtedy mają zastosowanie siatki bezpieczeństwa posiadająca oczka o wym. 100x100 mm lub 45x45 mm. Dla ochrony przed spadającymi przedmiotami można dodatkowo zastosować siatkę 75-200 g/m2 (np. typową siatkę zabezpieczająca rusztowanie). Najbezpieczniejszym jest zastosowanie obu siatek łącznie. W tym przypadku na siatce o wym. oczek 100x100 mm lub 45x45 mm.

 

NetProtect - S to jedno z szeregu oferowanych w systemie NetProtect firmy Debra Piotr Stanik rozwiązań zbiorowego zabezpieczania osób i przedmiotów przed upadkiem z wysokości. Jest to system alternatywny w stosunku do innych powszechnie stosowanych na budowach, jak np. barierki, rusztowania ochronne itp. Jednak NetProtect - S w wielu przypadkach okazał się najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu narzędziem zabezpieczającym ludzi i przedmioty przed upadkiem. Dotyczy to szczególnie wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji występujących przy pracach stanu surowego np. przy wylewaniu stropów.

System NetProtect - S może zabezpieczać przed upadkiem tylko osoby i wtedy mają zastosowanie siatki bezpieczeństwa posiadające oczka o wym. 100x100 mm lub 45x45 mm. Dla ochrony przed spadającymi przedmiotami można dodatkowo zastosować siatkę 75-200 g/m2 (np. typową siatkę zabezpieczająca rusztowanie). Najbezpieczniejsze jest zastosowanie obu siatek łącznie.

 

Wielkość siatek bezpieczeństwa

Wielkość, czyli powierzchnia minimalna siatek bezpieczeństwa w układzie S powinna wynosić co najmniej 35 m2. Długość krótszego boku powinna wynosić min. 5 m., jeżeli jest to siatka o kształcie innym niż kwadrat.

 

Mocowanie z użyciem lin mocujących

Siatki bezpieczeństwa w układzie S powinny być instalowane z użyciem lin umocowanych do specjalnych kotew lub innych trwałych elementów konstrukcji zdolnych do przeniesienia właściwych obciążeń. Odległość miedzy linami mocującymi powinna być mniejsza niż 2.5 m. Przejmowane obciążenie wynosi min. 6 kN.

 

Połączenie siatek bezpieczeństwa

Do połączenia poszczególnych siatek bezpieczeństwa powinny być stosowane liny łączące zgodne z normą EN 1263-1. Połączenie powinno być wykonane w taki sposób, aby między brzegami siatek nie powstawały szczeliny większe niż 100 mm.

Jeżeli siatki bezpieczeństwa typu S połączone są przez zachodzenie na siebie, wielkość zakładki powinna wynosić co najmniej 2 m.

 

Maksymalna wysokość upadku

Maksymalna wysokość upadku dla wszystkich przypadków wynosi 6 m.

 

Minimalna odległość siatki bezpieczeństwa od podłoża

Minimalna odległość siatki bezpieczeństwa od podłoża powinna wynosić 3,5 m.

Galeria

 


copyright (c) DEBRA | netprotect | kontakt | english version